גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור:

סמ"ר עלישע בן-עמי ז"ל שוחרר מתפקידו עקב שינוי במצב בריאותו. כשהתגייס גדודו, התייצב ובקש לחזור לתפקידו כמפקד טנק. בקרב על צומת קבטיה ביום ה-6 ביוני 1967 נתקע הטנק של ובתעלה וכל הנסיונות לחלצו עלו בתוהו. סמ"ר אלישע בן-עמי ז"ל סרב לנטוש את הטנק, הוריד את הצוות והמקלע מהטנק, ארגן אותם להגנה והמשיך בנסיון לחלץ את הטנק. תוך כדי כך ניהל קרב עם האויב ואף הצליח לשבות מספר חיילי אויב. למרות האש החזקה שנתכה עליו מטנקי האויב, המשיך בנסיונותיו לחלץ את הטנק עד שנפגע ונהרג.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל