גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


בליל 7 באוקטובר 1973 שימש סמ"ר הרי ברוידה בתפקיד מט"ק בפלוגת טנקים. בקרב שהתנהל באיזור "פירדאן" נפצעו המ"פ והמ"מ. סמ"ר הרי ברוידה נטל לידיו את הפיקוד על שאר הפלוגה והמשיך בלחימה. בהמשך הקרב נפגע טנק נוסף, וסמ"ר הרי ברוידה חש לחלצו תחת אש, למרות שקיבל הוראה מפורשת מהסמג"ד לאסוף רק את הצוות ולא לחלץ את הטנק. סמ"ר הרי ברוידה החליט לחלץ גם את הטנק שנפגע וירד בעצמו לחבר את הכבלים בין הטנקים – כל זה תחת אש, כאשר חיילים מצריים משוטטים בשטח. הוא הצליח לחלץ את הטנק שנפגע בגרירה תחת אש. לאחר מכן חזר ללחימה במסגרת יחידה אחרת בשטח נלחם עד שנפצע ופונה ב-8 באוקטובר 1973.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל