מילא תפקידו
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור:

הריני להעריך לשבח את הצוות מפל' ו' מגד' 74 בפקודו של סמל שניידר גד בהרכב: תותחן – מליבני ישראל, טען – בן הופנינג ראובן, נהג – בן דוד אבנר על תותחנות מעולה ודבקות במטרה.
להלן תאור המעשה:- בתאריך 12.5.70 תוך כדי פשיטת כוחותינו לשטח לבנון, פגע ושרף הצוות בטנק אוייב בטווח 2000 מ'.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש מפקד החטיבה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל