גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 6 באוקטובר 1973 שימש סמ"ר דוד טחן כמט"ק במחלקה שנעה לעבר "קנטרה". תוך כדי לחימה נפגעו טנק המ"מ והטנק של סמ"ר דוד טחן ז"ל. למרות פציעתו רץ אל טנק המ"מ, חילץ את אנשי-צוותו לטנק אחר והביאם לתאג"ד-וכל זה תחת אש האויב וכשחיילי האויב נמצאים בין הטנקים. סמ"ר דוד טחן ז"ל המשיך בלחימה עוד יומיים,עד שנפגע ונפל. בקור רוחו והקרבתו למען חבריו שימש דוגמה ומופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל