גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ב-6 באוקטובר 1973, בלילה, נשארה החוליה של סמל הרצל זלאיט בנגמ"ש טכני, באיזור כביש קונייטרה רפיד, מדרום לחושניה. טנקים סוריים עברו ליד החיילים במרחקים של עד 30 מ', ובשעה 30:22 הגיע טנק סורי ונעמד סמוך מאוד לנגמ"ש, כשמטרתו לקחת את חיילי החוליה בשבי. הטנק התרחק מעט כדי לכוון ביעילות את התותח לעבר הנגמ"ש – ואז יצא סמל הרצל זלאיט וזרק עליו רימון. הרימון התפוצץ, ומפקד הטנק הסורי נהרג. משהתרחק קצת הטנק, זרק עליו סמל הרצל זלאיט רימון נוסף. לאחר מכן ירה בו טנק שלנו פגז והשמיד אותו. במעשהו זה גילה קור רוח, תושייה ויוזמה למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל