גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


במלחמת יום-הכפורים שימש סמ"ר יורם רץ בתפקיד מפקד טנק בקרבות רמת-הגולן . תוך כדי הלחימה נפגעו ושותקו מספר טנקים שמהם לחם , סרב סמ"ר יורם לץ לנוע לאחור ומצא תמיד את הדרך לשוב לחזית ע"י החלפתם באחרים. במעשיו אלה שימש סמ"ר יורם רץ דוגמא ומופת לכל המפקדים ביחידתו והוכיח תושייה , אומץ-לב ודבקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל