מילא תפקידו
במלחמת ההתשה

תיאור העיטור:

סמ"ר יעקב קליין ז"ל שרת כחובש גדודי במהלך קרבות ההתשה, באזור "מזרעת בית ג'אן", במובלעת ברמת-הגולן.
ב-17 במרץ 74, למרות שלא נתבקש לכך, נחלץ סמ"ר יעקב קליין ז"ל, תחת אש ארטילרית כבדה, לעזרת חייל פצוע שנפגע במוצב.
הוא רץ אל תוך המוצב, חילץ את הנפגע ובדרכו לנגמ"ש הפינוי נפגע מהפגזה ונהרג. במעשה זה גילה סמ"ר יעקב קליין ז"ל מסירות ואומץ לב.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל