מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

בליל 7-6 אוקטובר 1973 שימש סמ"ר יצחק דוד ז"ל כ- טען-קשר וטנק, בכוח שלחם באזור "החווה הסינית". סמוך לשעה 0100 יצא הכוח למשימת סריקה באותו אזור, ובמהלך פעולה זו נפגע הטנק שלו. תחת אש כבדה של האויב, נחלץ סמ"ר יצחק דוד ז"ל עם צוותו ומתוך הטנק שנפגע והמשיך בלחימה מהקרקע מול אויב עדיף, עד שנפגע ונפל. במעשיו אלה גילה סמ"ר דוד יצחק ז"ל אומץ לב ומסירות.
על מעשה זה הוענק לו
צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל