גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

במלחמת יום הכיפורים בקרבות רמת הגולן, שימש סמל מאיר בן חיים חובש בתאג"ד. בעת שזחל"ם התאג"ד נע לפינוי פצוע, נתקל באיזור תל אבו חנזיר בכוח סורי, שכלל טנקים ונגמ"שים. נפתחה אש לעבר הזחל"ם, והצוות קפץ ממנו וניתק מגע. סמל מאיר בן חיים, אשר לא היה מפקד הזחל"ם, יחד עם שני לוחמים, נותרו בקרבת הזחל"ם וניהלו קרב אישי קשה ביותר עם הסורים, שהיו קרובים מאוד. במהלך הקרב נפגעו שני הלוחמים שהיו אתו. לאחר שהסורים עזבו את המקום, נותר סמל מאיר בן חיים עם לוחם הרוג ולוחם פצוע, כשהם לבדם במקום. הוא חבש את הפצוע ופינה אותו בעזרת חייל נוסף שהיה בשטח תוך כדי התנועה פגשו כוח שלנו וחולצו על ידיו. במעשיו אלה גילה סמל מאיר בן חיים יוזמה, אומץ לב קור רוח ואחוות לוחמים למופת.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל