גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 10 באוקטובר 1973 הבחין סמ"ר מנחם כץ בתצפית במוצב "מרתף", במשאית אספקה שלנו, שחצתה בטעות את קווי האויב לכיוון קונטרה. הוא התנדב לדלוק אחר המשאית, כדי להחזירה לתחומינו, ונכנס לעומק של כ-3 ק"מ לתחום המצרי כאשר נראה היה שאי אפשר להחזיר את המשאית, ניתנה לו הוראה לחזור לתחומינו, אולם הוא האמין שיעלה בידו להשיג את המשאית, והמשיך לדלוק אחריה. כשראה שאפסה כל תקווה להחזירה, בהיותו מוקף מכל עבר בחיילי אויב, ניסה לחזור לתחומינו – אך בדרך נפגע ונהרג. במשהו זה גילה אומץ-לב רב, קור-רוח ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל