מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

ביום 9 באוקטובר 1973 התקדמה פלוגתו של סמ"ר ראובן שמוס, בה שימש כסמל מחלקה, לעבר התעלה. בהתקלות בשטח פתוח נפגע הטנק שלו.
סמ"ר ראובן שמוס הועף מהטנק ונפצע קשה בידו ובבטנו. למרות הפגיעה הקשה המשיך לפקד על הצוות, עד אשר חולצה מחלקתו שנפגעה, ולאחר-מכן פונה לאחור.
במעשיו אלה גילה סמ"ר ראובן שמוס אומץ לב ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש הרמטכ"ל
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל