גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 9 באוקטובר 1973, במהלך הלחימה לאחר שנפגע הטנק השני, שסמ"ר רפי ברקן לחם ממנו באותו יום , ומפקדו נהרג חילץ סמ"ר רפי ברקן את האנשים שהיו עימו ופינה אותם למקום -מבטחים . לאחר מכן חזר לטנק החשוף לאש האויב ולקח ממנו מסמכים ונשק . ביום 16 באוקטובר 1973, באזור התעוז "טלביזיה" נפגע הטנק, שסמ"ר רפי ברקן לחם ממנו, ומפקד-הטנק נפצע. סמ"ר רפי ברקן חילץ את המפקד הפצוע ונשאר להגיש לו עזרה עד לפנוי – וזאת בזמן שניתכה אש אויב , והטנק עמד להתפוצץ . במעשיו אלה גילה סמ"ר רפי ברקן אחוות לוחמים קור-רוח והעזה למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל