גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-5 ביוני 1967, בעת קרב ההבקעה על מערכי חאן-יונס-רפיח, פיקד סמ"ר שמואל פרידמן על שיירת דרג א' של פלוגת שריון. ליד אחד המוצבים נתקל בטנק של כוחותינו, שמפקדו נפגע ופונה, עלה עליו והוביל ממנו את השיירה עליה היה אחראי. בדרך, עד ההתחברות אל פלוגתו ברפיח, השמיד שלושה טנקי אויב וצוות בזוקה, שנקלעו בדרכו. בהמשך הלחימה פעל ביעילות ודאג לקידומם בזמן של הדרגים ושל טנקים פגועים שתוקנו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל