מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

ביום 6 באוקטובר 1973 שימש םמ"ר שמעון בוק כ-מט"ק בפלוגה שלחמה ליד "קוניטרה", ברמת הגולן. הפלוגה ביצעה מארב-לילה, וסמ"ר שמעון בוק היה על ציר-התנועה של האויב. כח גדול של טנקים סוריים עבר בין 5 טנקי הפלוגה,ו-סמ"ר שמעון בוק השמיד 9 טנקים סוריים, מטוחים קצרים ביותר.עד סוף המלחמה הצליח להשמיד טנקי-אויב נוספים. בכל לחימתו גילה סמ"ר שמעון בוק אומץ-לב ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש הרמטכ"ל
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל