גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 9 באוקטובר 1973 לחם סמ"ר שמעון ועקנין ז"ל בכוח אשר תקף את מתחם טלביזיה. הטנק שעליו פיקד נפגע מטיל והוא וצוותו נחלצו ומצאו מחסה בשוחה. תחת הפגזה רץ סמ"ר שמעון ועקנין ז"ל אל הטנק הבוער להביא תחמושת וחזר אל השוחה.
כאשר אזלה התחמושת בשנית והחיילים המצריים קרבו לפתח השוחה קם סמ"ר שמעון ועקנין ז"ל, כשבידו הרימון האחרון, והסתער עליהם. בהסתערות קדימה נפגע ונפל.במעשיו גילה סמ"ר שמעון ועקנין ז"ל אומץ לב רב ודבקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל