מילא תפקידו
במלחמת שלום הגליל

תיאור העיטור:

סרן אברהם גבעתי שימש כמפקד פלוגת טנקים בגדוד שריון במהלך מלחמת "שלום הגליל".
צוות הטנק אשר סרן אברהם גבעתי ז"ל היה מפקדו, היה צוות מוביל בקרבות ג'זין ועין-א-תינה, צוות טנק זה, השמיד תוך כדי הסתערות טנקים סוריים ובכך תרם תרומה מכרעת בהשגת יעדי הגדוד והחטיבה.
הצוות פעל במיומנות ובמקצועיות רבה. בקרב עין- א-תינה נפגע הטנק וסרן אברהם גבעתי ז"ל – נפל.
בהתנהגותם ובמעשיהם אלה גילו, סרן אברהם גבעתי ז"ל וחבריו לצוות אומץ לב, מיומנות ומסירות רבה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש מפקד החטיבה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל