גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים שירת סרן אברהם קלוג ז"ל בתפקיד מפקד מחלקת טנקים, בקרבות רמת הגולן. בתאריך 8 באוקטובר 1973, לאחר התקפה סורית, אירגן סרן אברהם קלוג ז"ל את מחלקתו להתקפת נגד מהירה, תפס עמדות בשטח שולט ובלם את התקפת השריון הסורי. בהמשך הלחימה מונה לתפקיד מפקד פלוגה לאחר שמפקדו נפצע. כאשר נודע לו כי אחד ממפקדי הפלוגות שוכב פצוע בשטח, נע בטנק שלו, איתר את המ"פ וחילצו. בהמשך הלחימה נפצע סרן אברהם קלוג ז"ל מרסיסים בגבו ונחבש, אולם סירב לפינוי. בתנועתו בטנק לחבירה עם אחת היחידות, כדי להשתתף בהתקפה נגד כוחות סוריים, נפגע ונפל. במעשיו אלה גילה סרן אברהם קלוג ז"ל אומץ-לב,תושייה, קור-רוח ודבקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל