גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור:

ביום ה-25 באוגוסט 1969, בגזרת אל-חמה, נכנס עובד דואר אזרח לשטח מסומן של שדה מוקשים ישן, שהונח על ידי הסורים. הוא עלה על מוקש נעל וכתוצאה מההתפוצצות, נקטעה רגלו האחת, רגלו השנייה נפצעה והוא נדרדר במדרון לעומק שדה המוקשים. לשמע ההתפוצצות הגיע למקום סרן אברהם אריאל והתנדב לחלץ את הפצוע. הוא שלף מברג קטן מכיסו ובעזרתו בדק נתיב התקדמות בשדה המוקשים. הוא התקדם לאט בין המוקשים והזהיר חיילים אחרים, שהיו במקום, שלא ילכו בעקבותיו. לאחר שהגיע אל הפצוע, הרגיע אותו, לקחו והתחיל לזחול אתו במעלה המדרון אל מחוץ לשדה המוקשים, כשהוא בודק את דרכו במברג. בדרך איבד הפצוע את הכרתו וסרן אברהם אריאל נאלץ לעמוס אותו על גבו ולזחול בזהירות מכסימלית, כדי שהפצוע לא יפול הצידה ויפעיל בכך את המוקשים, שהיו זרועים סביבם בצפיפות. בפעולה זו, שארכה כ-30 דקות, תוך הסתכנות בלתי פוסקת, הציל את חיי האזרח.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל