גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור:
ביום ה-5 ביוני 1967 הוביל סרן אהרון טל בראש פלוגת הטנקים שלו את הגדוד, בעת ההתקדמות בציר רפיח-אל-עריש.בקרב על מערך שייח' זוויד נפצע בראשו, אך המשיך בביצוע משימתו. בעת הקרב על מתחם אל ג'ירדי נפגע הטנק שלו מפגז, הטען קשר נהרג והוא עצמו נפצע שנית. למרות פציעתו פיקד על פלוגתו עד הגיעה לתעלה ורק אז פונה.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל