מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

במלחמת יום הכיפורים שימש סרן איתן שביט ז"ל בתפקיד קצין חימוש גדודי בחזית סיני. בתפקיד זה פעל רבות להחזרת טנקים שנפגעו לכשירות מבצעית.
ביום 16 באוקטובר 1973 נע סרן איתן שביט ז"ל בנגמ"ש אחרי הכוחות הלוחמים שנעו בשדרה. תוך כדי הפגזה נפגעו מספר טנקים, שהיו לפניו. תחת אש אויב, על אף היותו פצוע בעצמו, עבר סרן איתן שביט ז"ל בין הטנקים וארגן את חילוץ הנפגעים.
לאחר פינוי הפצועים המשיך בתנועה על ציר עכביש על מנת לחלץ נפגעים נוספים. תוך כדי תנועה קיבל הנגמ"ש פגיעה ישירה וסרן איתן שביט ז"ל נפגע ונפל.
במעשיו אלה גילה סרן איתן שביט ז"ל אחוות לוחמים ואומץ לב.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש הרמטכ"ל
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל