מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

במלחמת – יוה"כ שימש סרן אלי רן ז"ל כסמ"פ טנקים.
ביום 6 באוקטובר 1973 נע בטנק שלו באיזור שמצפון ל"קנטרה" עד שהטנק נפגע והוא נפצע.
סרן אלי רן צ"ל הצליח להיחלץ, מהטנק שנפגע, ונע רגלית בשטח עד שהגיע אל כוחותינו.
למרות פציעתו עלה על טנק אחר והמשיך בלחימה.לאחר יומיים נפגע ונפל.
במעשיו אלה גילה סרן אלי רן ז"ל דבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש מפקד החטיבה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל