מילא תפקידו בפעילות מבצעית

על מעשה זה הוענק לו
תעודת הערכה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל