מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

ב-6 באוקטובר 1973 שימש סרן אמנון גדעון כ-סמ"פ מפקדה ועסק בתפקידי מנהלה. משנודע לו גורל יחידתו וכי מפקדים רבים נהרגו, החליט לצאת לקרב. הוא ארגן לעצמו מחלקת טנקים והשתתף בקרב ב"עמק-הבכא" בשלבו הקריטי, וכן בפריצה לסוריה.
לאחר כשלון ההתקפה על "תל-שמס" עבר לכוח אחר ובלם את התקפות הסורים על המקום. משנפגע מפקד-הפלוגה, נטל את הפיקוד והמשיך לנהל את הקרב.
במעשיו אלה שימש סרן אמנון גדעון דוגמה אישית באומץ-לבו, ביזמתו ובקור-רוחו.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש מפקד האוגדה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל