גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


במלחמת יום-הכיפורים שירת סרן אמנון לביא בתפקיד מפקד פלוגת-טנקים בקרבות רמת-הגולן. ביום 6 באוקטובר 1973 לחם סרן אמנון לביא עם 4 טנקים באיזור ה"חרמונית". בליל 9 באוקטובר ניהל קרבות קשים נגד התקפות טנקים וחי"ר סורי, אשר ניסו לפרוץ בציר הוואדי באיזור ה"חרמונית". למחרת בבוקר החלה התקפה סורית גדולה נוספת. סרן אמנון לביא, עם 3 טנקים בלבד, התייצב מול כוחות השריון הסורי העדיפים, שניסו לאגף את הטנקים שלו וניהל איתם קרבות אש תוך השמדת מיספר טנקי אויב. תוך כדי קרב נע סרן אמנון לביא עם הטנק שלו לפתח הוואדי וחסם את תנועת האויב. הוא המשיך בלחימתו גם כאשר הטנק שלו נפגע במהלך הקרב וחלק מאנשי צוותו נפצעו. במעשיו אלה גילה סרן אמנון לביא אומץ-לב, קור-רוח ודבקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל