גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש. ביום 9 באוקטובר 1973 בשעות הערב, כאשר חלק גדול של טנקי הגדוד היו בלתי כשירים, ביצע סרן אמנון לב, קצין החימוש הגדודי, החלפות קנים וחלקים אחרים, כשהוא מעביר תותחים וחלקים תקינים מטנקים שנפגעו לטנקים אחרים שנפגעו וזאת ללא כלי עבודה מתאימים. מה- 11 באוקטובר 1973 עסק בחילוץ טנקים שנפגעו והחזירם לכושרם וזאת, לעיתים, תחת אש כבדה. הוא ואנשי החימוש שלו החזירו לכושר בפרק זמן קצר ביותר כ-40 טנקים. בבוקר, יצא סרן אמנון לב עם שריונית החימוש לחלץ פצועים באיזור אום בוטנה. הוא עבר את קו העמדות הקדמי של הטנקים כדי לחלץ פצועים מטנק בוער בשטח פתוח ואז נפגעה השריונית שלו. בשלב מסוים של המלחמה, כאשר רוב מפקדי הגדוד נפגעו, פקד על הגדוד למשך מיספר שעות למרות חוסר הכשרה מתאימה. כל אלה עשה סרן אמנון לב חרף פציעתו (נפצע ביום 9 באוקטובר 1973 וברח מביה"ח). כל שירותו ביחידה זו נעשה בהתנדבות, כי עבר את גיל השירות ביחידה קרבית. במעשיו אלה גילה תושייה מעל הרגיל, יוזמה, אומץ לב ומסירות.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל