גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


סרן אסא יגורי ז"ל פיקד על פלוגה, בליל ה-5 ביוני 1967, בקרב על מוצבי עבדול עזיז. הוא הוביל את פלוגתו בשדה מוקשים, תחת הפגזה יעילה ואש שטוחת מסלול, כשהוא צועד בראש. בפריצה אל היעד היה הראשון ונהרג בקרב פנים אל פנים בתוך היעד.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל