גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


במלחמת יום-הכיפורים השתתף סרן אסף קוטף בקרבות רמת-הגולן בתפקיד מפקד צוות סיור על גבי ג'יפים. ביום 10 באוקטובר 1973, בקרב על "תל-פארס" התמקם טנק אויב על פיסגת התל ומנע את כיבושו. סרן אסף קוטף הגיע למקום, סייע בפינוי הפצועים ואחר-כך איגף את הטנק בשטח שעדיין לא טוהר מחיילי אויב, והחל יורה בנשקו האישי על צוות-הטנק הסורי ומשליך לעברו רימונים. כשאזל מלאי הרימונים חזר אל כוחותינו, הצטייד בתחמושת, שב למקום הטנק ופגע באנשי צוותו. בכך הביא לכיבוש התל. בליל 18-19 באוקטובר 1973, השתתף בכיבושו מחדש של "תל-ענתר". הוא פיקד על כוח של שני ג'יפים וזחל"ם וטיהר את התעלות והעמדות שנכבשו במשך הלילה על-ידי כוחות קומנדו של האויב. בכך הביא לכיבוש התל מחדש. משך כל ימי לחימתו עסק גם בחילוץ נפגעים וטיווח אש ארטילרית, תצפיות והשגת ידיעות. במעשיו אלה גילה סרן אסף קוטף אומץ לב, חרוף נפש, דבקות במשימה ואחוות לוחמים.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל