גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 8 באוקטובר 1973, לאחר שנפגעו כלים מיספר של סרן בנימין ברגשטיין ז"ל, יצא תחת אש ארטילרית חזקה לאכן כלי שאבד, שהיה בתוכו נפגע. הצליח לאכן את הכלי ופינה את הפצוע לנקודת הפינוי. ב-22 באוקטובר 1973 עשה פעולת חילוץ דומה. הוא לחם והציל באותו יום את אחד החולים שנפגע קשה למחרת, 23 באוקטובר 1973, נהרג סרן בנימין ברגשטיין ז"ל מפגיעה ישירה בצריח, באיזור החיץ החקלאי.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל