גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 14 באוקטובר 1973 הועבר סרן גבי הלר ז"ל מיחידתו ליחידה אחרת כדי לעזור בהשמדת כוח חטיבתי מצרי, שתפס בשעות הלילה את איזור "הברגה". במהלך הקרבות פינה נפגעים מיחידתו ומיחידות אחרות בסכנו את עצמו, וביצע כ-10 הסתערויות על מוקדי חי"ר מצריים, למרות שהשטח היה מכוסה אש ארטילרית – וכך תרם להשמדת הכוח המצרי. במהלך הקרבות נהרג. במעשיו גילה אומץ לב, כושר מנהיגות ודבקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל