גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 17 באוקטובר 1973 בצהריים, נותרה קבוצה של 8 צנחנים וטנקאים, חלקם פצועים, בציר "טרטור". חיילינו ביעד נשארו ללא תחמושת, בשעה שנורתה עליהם אש האויב, ומיספר הפצועים הלך וגדל. בנסיון חילוץ נפגע הכוח מטילים, למרות זאת התנדב סרן גדעון דבורצקי ז"ל לחלץ בנגמ"ש שלו, את הקבוצה שנקלעה בין טנקים שרופים. בחיפוי רימוני עשן, שזרק מהנגמ"ש שלו, נכנס סרן גדעון דבורצקי ז"ל, לשטח המכוסה באש אויב רצופה וחילץ את הנפגעים. שבוע לאחר מכן, נפל בקרבות.במעשהו זה גילה אומץ-לב עילאי,קור-רוח ואחוות לוחמים.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל