מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

במלחמת יום הכיפורים שימש סרן גד בן-נתן ז"ל כ-מ"מ טנקים. ב-14 באוקטובר 1973 בעת הלחימה על "הברגה", נפגע הטנק עליו פיקד, וסרן גד בן-נתן ז"ל, שנפצע, פונה לאחור. לאחר שניתן לו טיפול רפואי בעורף, דרש לחזור ליחידה למרות פציעתו ואכן חזר והמשיך בלחימה, עד שנפצע שנית למחרת ונפל.
במעשה זה גילה סרן גד בן-נתן ז"ל אומץ-לב ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש מפקד החטיבה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל