גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-7 ביוני 1967, בביר לחפן, בקרב עם טנקי אויב, נפגע הטנק של סרן גיא יעקבזון מיספר פעמים. הוא החליף טנק והמשיך לפקד ולכוון את אש הטנקים של פלוגתו עד גמר הקרב.לאחר קרב זה ניהל קרב עם טנקי אויב בג'בל-לובני והשמיד 18 טנקים. בהמשך הלחימה בקרב על מעברי המיתלה, השתתף סרן גיא יעקבזון בחסימה נגד גייסות האויב הנסוגים, חסם גישת האויב לפיתחם והשמיד את טנקי האויב.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל