מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

סרן דוד יואל כהן ז"ל שוחרר משירות פעיל לצורך נסיעה לחו"ל בשליחות המדינה, אף-על-פי-כן חזר לשירות ויצא לקרב בראש מחלקת-טנקים. בליל 15 באוקטובר 1973 נע עם מחלקתו בראש הטור הפורץ, בציר "לכסיקון – טרטור" לעבר תעלת-סואץ. למרות המצב הקשה שנקלע אליו הכח, פיקד עליו בקור-רוח ובתושיה, עד לנפילתו בקרב.
במעשיו אלה גילה סרן דוד יואל כהן ז"ל אומץ-לב ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש הרמטכ"ל
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל