גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-5 ביוני 1967, בקרב על רפיח, נתקל הכוח של סרן דן שני ז"ל במתחמי אויב, שהכילו טנקים ותותחי נ.ט. תוך כדי לחימה בהם והשמדתם הופתע בהופעת טנקים מאחוריו. הוא שינה את כיוון פעולתו תוך כדי ירי ופגע בטנקי האויב. אותה שעה נפגעו מיספר טנקים בכוח שלו, אך למרות שלאויב היתה עדיפות מיספרית, המשיך בלחימה ופגע בטנקי האויב. בסיום הקרב פינה פצועים והמשיך דרכו לצומת רפיח.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל