מילא תפקידו
במלחמת לבנון השנייה

על מעשה זה הוענק לה
צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל