מילא תפקידו
במלחמת שלום הגליל

תיאור העיטור:

במלחמת "שלום הגליל" שימש ד'ר משה דניאל כרופא גדודי בעוצבת שריון. ביום 10 ביוני 1982 כ-10 ק"מ דרומית לאגם קרעון, הותקף הכוח שעימו נע ע"י מטוסים וכתוצאה מכך נפגעו חיילים רבים. מרבית חיילי הכוח שלא נפגעו תפסו מחסה מחשש להתקפה נוספת של מטוסים. סרן ד'ר משה דניאל לא איבד עשתונותיו, למרות המספר הרב של נפגעים, והחל מארגן במהירות את הטיפול בנפגעים ובפינויים. כמו כן, חילץ בעצמו פצוע ממשאית תחמושת שבערה ולאחר מכן התפוצצה. במעשיו אלה גילה קור-רוח, תושיה ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש הרמטכ"ל
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל