גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


בליל 15 באוקטובר 1973, בפריצה ל"חווה הסינית", שהה סרן זאב ליכטמן בטנק המג"ד. תוך כדי הלחימה נותק הקשר עם אחד המ"פים. סרן זאב ליכטמן שלא שימש בתפקיד פיקודי בגדוד, ירד מהטנק כשהשטח מוכה-אש וחיילי האויב משוטטים בו ורץ לטנק המ"פ. סרן זאב ליכטמן דאג לחילוץ הטנק מהשטח מוכה-האש והכווין את יתר כוחות הגדוד מהקרקע להמשיך בהתקדמות אחרי המג"ד. לאחר מכן חזר ברגל לטנק המג"ד. בהמשך הלחימה, עקב היפגעות מיספר רב של מפקדים, היה צורך להעלות את כל הטנקים לרשת הגדודית. באותו לילה השמיד סרן זאב ליכטמן, בנשקו האישי, חיילי אויב שהיו רכובים על טנק שנע מולם.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל