גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-6 ביוני 1967, בסביבת צומת קבטיה, הבחין סרן זכריה כהן ז"ל, שהיה בזחל"ם טכני של הפלוגה, בטנק שנפגע על-ידי טנקי אויב. מבלי להרהר נתן פקודה לנהג לנוע לאיזור הקרב, שהיה נתון תחת אש יעילה של שריון האויב, במגמה לנסות ולהציל את הנפגעים. בפעולה זו נפגע סרן זכריה כהן ז"ל ונהרג מפגז, שפגע בזחל"ם. פקודיו בזחל"ם זוכרים את דבריו תוך מתן הפקודה לנוע: "זאת אומנם התאבדות, אבל את הפצועים חייבים להציל".

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל