גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


במלחמת יום הכיפורים שימש סרן חיים חוצב ז"ל מפקד פלוגת טנקים בקרבות רמת הגולן. עם פרוץ המלחמה אירגן סרן חיים חוצב ז"ל שמונה טנקים, ובכוח זה יצא ללחימה מול כוחות אויב עדיפים ב-7 באוקטובר 1973, במהלך הקרבות, נפגע הטנק שלו. סרן חיים חוצב ז"ל עבר לטנק אחר. בקור רוח המשיך בלחימה למרות שמרבית הטנקים שבפיקודו נפגעו, והוא נותר עם שני טנקים בלבד מול כוחות האויב, שהמשיכו לתקוף מטווחים קצרים ביותר.סרן חיים חוצב המשיך בלחימתו עד נפילתו. במעשיו אלה גילה סרן חיים חוצב ז"ל יוזמה, אומץ לב ודביקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל