מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

ביום 6 באוקטובר 1973 שימש סרן חנוך סנדרוב ז"ל כמ"פ טנקים. סרן חנוך סנדרוב ז"ל לחם עם פלוגתו מול כוח מצרי רב המצויד בנשק-נ"ט. בתחילת הקרב נפגע קשה בעינו, נחבש וכעבור כרבע-שעה התאושש וחזר לפקד על פלוגתו, כשהוא פצוע. בהמשך הקרב נפגע הטנק שלו שנית והוא נהרג.
במעשיו אלה גילה סרן חנוך סנדרוב ז"ל אומץ-לב ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש מפקד האוגדה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל