גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 6 באוקטובר 1973 שימש סגן יאיר טל כסגן מפקד של פלוגת טנקים. סגן יאיר טל לחם באיזור "קטנרה" וחילץ טנקים שקועים. למרות פציעתו גרר טנק דרך שטח שהיה תפוס בידי האויב ומוכה אש. בעודו נוהג בטנק הגורר בעמידה הפעיל את נשקו האישי. באורח כזה פינה את כל הנפגעים משני הטנקים. כשהוא עצמו סירב לפינוי וחזר ללחימה לאחר שאירגן לעצמו טנק אחר. סגן יאיר טל המשיך בלחימה עוד יומיים. באיזור "חמוטל" נפצע שנית וסירב לפינוי, עד שפונו אנשי הצוות הפצועים.במעשיו אלה גילה כושר-מנהיגות,אומץ-לב ואחוות לוחמים למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל