גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ב-6 אוקטובר 1973 לחם סרן הכהן בראש פלוגתו, בחי"ר מצרי, באזור ה"מזח" בדרום תעלת סואץ. במהלך הקרב השמיד כוח-אויב גדול, וחילץ נפגעים מטנקים שכנים. משנפגע הטנק שלו, עבר לטנק אחר והמשיך להילחם. ב-12 אוק' 1973 הסתער בראש פלוגתו על כוח חי"ר מצרי גדול, מצויד בטילי נ"ט, שחנה באזור ה"מיתלה", ואבטח את מאחז כוחותינו באזור.
סרן יהונתן הכהן לחם בראש פלוגתו, במשך כל המלחמה החליף 3 טנקים עקב פגיעות.
הוא גילה אומץ לב רב, דוגמה אישית ותושיה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל