גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 16 באוקטובר 1973 במהלך תקיפת "החווה הסינית", נפגעו טנק הסמ"פ וטנק המ"מ. סרן יהושע רפפורט יצא ברגל, כדי לא לחשוף את הטנק שלו לאש נ.ט., תחת אש עזה – לחלץ את הנפגעים. ב-17 באוקטובר 1973 במהלך הקרבות, נפגע הטנק שסרן יהושע רפפורט פיקד עליו. הוא פינה את אנשי הצוות, שאל את משקפיו של אחד האנשים (משקפיו שלו ניזוקו) וחזר לקרב עם צוות אחר. ב-18 באוקטובר 1973 במהלך ההתקפה על המערך "מיסורי", נפגע הטנק שסרן יהושע רפפורט פיקד עליו, פעם נוספת. הוא הורה לעצור את הטנק. בקור רוח פיקד על כיבוי האש ושב ללחימה. ב-20 באוקטובר 1973 באיזור "החווה הסינית" עלה הטנק, שסרן יהושע רפפורט פיקד עליו, על מוקש. הוא עבר לטנק אחר והמשיך בלחימה. במעשיו אלה גילה יוזמה ותושייה, דבקות במשימה, כושר מנהיגות ואומץ-לב.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל