גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ב-22 באוקטובר 1973 קיבל סגן יונתן יליף את הפיקוד על פלוגה שמפקדה נהרג. גדודו של סגן יונתן יליף, שחנה בגדה המערבית של תעלת סואץ, הותקף על ידי כוחות מצריים מכל הכיוונים, טנקים רבים נפגעו והיו מיספר פצועים. תוך כדי נסיון החילוץ של הגדוד נפגעו טנקים נוספים ובערו, חלקם עלו על מוקשים וחלקם שקעו בבוץ. במצב קשה זה הנהיג סגן יונתן יליף את פלוגתו בקור רוח ואף התנדב להישאר אחרון במקום, לאסוף פצועים בשטח ולוודא שכל הגדוד עזב את המקום.במעשה זה גילה סגן יונתן יליף קור-רוח, יוזמה,דוגמה אישית ומנהיגות למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל