גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


בליל ה-6-5 ביוני 1967, במרחב אום-כתף-אבו-עגילה, פיקד סרן יוסף יודוביץ על צוות סיור, שהוביל את הכוחות ליעדיהם. סגן יוסף יודוביץ נסע בראש צוות הסיור, השמיד כלי רכב של האויב, שנקלע בדרכו, הסתער וטיהר את מוצב "הסכר". באיזור צומת קצימה – אבו עגילה חילץ ופינה צוות טנק סנטוריון וצוות זחל"ם פיקוד, שנפגעו. כל זאת תחת אש ובקירבת כלי רכב בוערים

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל