גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-6 ביוני 1967, בקרב בעמק דותן, נפגעו מיספר טנקים. צוותי הטנקים הפצועים מצאו לעצמם מחסה בבית בקירבת מקום. האויב, שגילה אותם, המשיך וירה לעברם ללא הפוגה. סגן יורם לב קיבל פקודה לחלץ את הפצועים. תחת אש טנקים יעילה, בקור רוח ובמסירות רבה, חילץ סגן יורם לב את הפצועים.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל