גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 16 באוקטובר 1973 הסתער כוח חי"ר, שסרן נהרי נמנה עימו, על צומת "טרטור-לכסיקון". הכוח נתקל במתחם מצרי מבוצר היטב, ומיספר הנפגעים הלך וגדל. נתקבלה הוראה להיחלץ והתנהל קרב חילוץ מר. חולייתו של סרן יורם נהרי, שהיתה במאסף, נותקה מהכוח העיקרי וניהלה קרב עצמאי. כשסרן יורם נהרי, בקור רוח, מארגנה ומנסה לחלץ את נפגעיה. 3 לוחמים נהרגו, סרן יורם נהרי דילג לאחור לבדו, כשהוא יורה במצרים בתמ"ק "עוזי",וברגע הקריטי אף הפעיל טיל נ.ט. וכך הגיע אל כוחותינו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל