מילא תפקידו
במבצע עופרת יצוקה

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש מפקד האוגדה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל