מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

במלחמת יום הכיפורים, לחם סרן מנדי פייביש ז"ל בתפקיד סגן מפקד פלוגת טנקים בחזית סיני. במשך כל ימי הלחימה יזם סרן מנדי פייביש ז"ל יצירת מגע עם האויב. הוא נטל על עצמו משימות בהתנדבות ובצע אותן בטנק שלו בצורה היעילה ביותר. ביום 21 באוקטובר 1973 התנהל קרב קשה באיזור מיסורי. בקרב זה, תחת אש ארטילרית כבדה של האויב והתקפות חי"ר מצרי, הצליח סרן מנדי פייביש ז"ל לפגוע בחיילי אויב רבים תוך לחימה בטווחים קצרים כשהוא נוסך בטחון רב באנשיו. במהלך הקרב נפגע הטנק שלו. סרן מנדי פייביש עבר, עם צוותו לטנק אחר. גם טנק זה ספג פגיעה במהלך הקרב וסרן מנדי פייביש ז"ל נפגע ונהרג. במעשיו אלו גילה סרן מנדי פייביש ז"ל אומץ לב, קור רוח ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל