גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 17 באוקטובר 1973 בקרב לחילוץ הצנחנים מציר "טרטור" לאחר שמחצית מהכלים ביחידתו נפגעו, עבר סגן משה סוקניק, מ"פ טנקים, לכלי של סגנו שנפצע והמשיך לפקד ממנו על ההסתערות והחיפוי על החילוץ. ב-24-25 באוקטובר 1973, בדרום העיר סואץ, עמד סגן משה סוקניק עם הטנקים שלו שעות ארוכות, תחת צליפות בלתי פוסקות ותחת אש המצרים, למרות ששניים מכליו וכן הטנק שלו נפגעו מאר.פי.ג'י. והצריח שלו ונשקו האישי נפגעו מהצליפות – החזיק מעמד בעמדות, עד שהגיעו הצנחנים. במעשיו אלה גילה אומץ-לב רב, קור-רוח ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל